Blawg 2010

Persepsi salah yang perlu diubah

Wujudnya pemikiran di kalangan rakyat Malaysia bahawa Perlembagaan Malaysia adalah isu undang-undang yang hanya perlu diketahui oleh ahli politik, peguam, dan hakim, dan tidak menyentuh kehidupan seharian mereka. Ini adalah persepsi yang salah dan perlu diubah.

Persepsi salah yang perlu diubah

Wujudnya pemikiran di kalangan rakyat Malaysia bahawa Perlembagaan Malaysia adalah isu undang-undang yang hanya perlu diketahui oleh ahli politik, peguam, dan hakim, dan tidak menyentuh kehidupan seharian mereka. Ini adalah persepsi yang salah dan perlu diubah.